Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Taaladvies’ Category

Slager, het is geen nobel beroep. Maar dat zijn huurmoordenaar, pooier en buitenwipper ook niet. Ter verdediging kan men opwerpen dat iemand het toch moet doen. Hierover zou dan weer een andere discussie kunnen ontstaan, handelend over de rol van vleesconsumptie in de moderne vervuilingsmaatschappij en de link met de seksindustrie en verslavingen in het algemeen. Om nog maar te zwijgen over de invloed van pepermolens op de pijlsnelle aftakeling van tweedehandswagens.

Hierover zullen wij heden echter niet spreken, aangezien het hier de categorie “taaladvies” betreft. Indien dit de categorie “nobele beroepen”, “het gevaar van pepermolens” of “de rol van de huurmoordenaar in de eenentwintigste eeuw” betrof, was het uiteraard andere koek.

Laten wij even stilstaan bij het woord “slager”. Een logische redenering brengt ons tot de conclusie dat dit woord afgeleid is van het werkwoord “slaan”. Een slager slaat echter zijn dieren niet (deze rol is namelijk weggelegd voor werknemers in het veetransport), hij slacht ze. Al is dit in theorie ook niet honderd procent correct, de dieren komen reeds gedood aan bij de slager zelf, maar dit leidt ons te ver van het te bewandelen pad.

De logica gebiedt ons dus om de slager voortaan aan te spreken als “slachter”. Deze regel kunnen we verder ook doortrekken naar andere beroepen. Een van de weinige uitzonderingen hierin is de bakker, hij bakt namelijk brood. Vishandelaar tot visser reduceren is uiteraard ook geen optie.

Maar laten we even stilstaan bij het woord “kruidenier”. Men zou kunnen denken dat dit woord op dezelfde manier tot stand gekomen is als het woord “vliegenier”, iemand die vliegt. Maar kruidt de kruidenier? Het is vrijwel onmogelijk om de vliegenier tot vlieger te herleiden, dit zou verwarring kunnen stichten aangezien een vlieger een vliegend object is waarmee kinderen graag spelen. Vliegener zou voor uitspraakproblemen kunnen zorgen. Kruider is echter perfect mogelijk. Het beroep van loodgieter zet zelfs ons voor een onoplosbaar probleem. Deze werklieden gieten geen lood, de term is dus compleet uit de lucht gegrepen. Een alternatief kunnen wij tot op heden echter niet uit de mouw schudden.

Ook het beroep van kok wijkt af van de logica. Juist is namelijk “koker”, niet te verwarren met het buisvormige object.

Men kan zich de bedenking maken dat onze taal maar weinig consistentie vertoont en bijgevolg volledig herzien dient te worden. In afwachting van deze herziening kunnen wij onze foutieve taal blijven gebruiken. Laten wij doch niet te lang wachten met het bijscholen van onze jeugd. Ook u kunt reeds bijdragen door uw slachter bij het volgende bezoek aan uw slachterij op de correcte wijze aan te spreken.

“Goeiedag, heer slachter.”

Advertenties

Read Full Post »

Taaladvies

Zeg niet “how, jom!”, maar:

jommeke

Read Full Post »

Taaladvies

Heden zullen wij uw kennis over het woord “leer” bijschaven. Dit woord wordt in vele contreien in het uitgestrekte Vlaanderen wel eens op foutieve wijze gebruikt. Het correcte woord voor “leer” is namelijk “ladder”. Dit heeft tot gevolg dat er talloze woorden aangepast moeten worden in de nieuwe Van Dale.
Enkele voorbeelden:

– Leerling >ladderling, in dezelfde categorie bevinden zich dan ook ladderstof, ladderboek, ladderschema, laddermeester, ladderaar, ladderplicht, …

– Een “leren” jas is niet een “lederen” jas, zoals vele mensen weleens verkeerdelijk denken, het is namelijk een ladderen jas. Ook: ladderen broek, ladderenhosen, buffelladder, …

– Ook zullen er enkele aanpassingen nodig zijn op vlak van de wetenschap en educatie, hierbij denken wij ondere andere aan: evolutieladder, muziekladder (niet te verwarren met de toonladder), ervaringsladder, gezondheidsladder, …

– In de categorie van de werkwoorden: aanladderen, accumuladderen, jongladderen, manipuladderen, ventiladderen, camoufladderen, condoladderen, …

Deze aanpassing zal vele manschappen vereisen en is dus ook een welkome injectie voor de arbeidsmarkt.

Read Full Post »